Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Το ΣτΕ αποφασίζει για ένταξη αυθαιρέτων στους δασικούς χάρτες – 1.500 αυθαίρετα...

Το ΣτΕ αποφασίζει για ένταξη αυθαιρέτων στους δασικούς χάρτες – 1.500 αυθαίρετα στην ακτίνα Μέγαρα – Βίλια – Οινόη

στους δασικούς χάρτες

Τον τρόπο ένταξης ή όχι στους δασικούς χάρτες 700.000 σπιτιών σε αυθαίρετους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την Κρήτη, θα κρίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία ομόφωνα χαρακτήρισε αντισυνταγματικό το γεγονός ότι το θέμα επιχειρήθηκε να λυθεί με υπουργική απόφαση και όχι με προεδρικό διάταγμα.

Η απόφαση αποκαλύπτει ότι μόνο στην Αττική έχουν καταγραφεί περίπου 150 αυθαίρετοι οικισμοί στους οποίους υπάρχουν περίπου 10.000 σπίτια. Μάλιστα, στη Δυτική και Βορειοδυτική Αττική, κατά μήκος της ακτίνας Μέγαρα – Βίλια – Οινόη, υπάρχουν περί τους 50 οικισμούς με 1.500 αυθαίρετα.

Η υπουργική απόφαση που κρίθηκε αντισυνταγματική ( 34844/11.7.2016 απόφαση του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος) αφορά τις «οικιστικές πυκνότητες» εντός των δασικών εκτάσεων, δηλαδή των οικισμών αυθαιρέτων μέσα στα δάση, οι οποίοι εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι συγκεκριμένοι οικισμοί θα φαίνονται στους χάρτες με «ιώδες περίγραμμα». Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF και ζητεί την ακύρωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης ως αντισυνταγματικής και παράνομης.

Το Ε Τμήμα με την υπ΄ αριθμ. 1942/2017 απόφασή του, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη, έστειλαν την υπόθεση στην Ολομέλεια, καθώς έκριναν ομόφωνα πως είναι αντισυνταγματικό το γεγονός ότι εκδόθηκε υπουργική απόφαση και όχι προεδρικό διάταγμα για το θέμα, και κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό το γεγονός ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση «περιέχει τον όρο της «οικιστικής πύκνωσης» ως περιοχή υπαγόμενη σε ειδικό νομικό καθεστώς (εξαίρεση από την διαδικασία των δασικών χαρτών, μόνιμη ή πρόσκαιρη ειδική περιβαλλοντική και πολεοδομική διαδικασία, κ.λπ.), χωρίς όμως να δίνει η ίδια η εν λόγω υπουργική απόφαση τον ορισμό της ή να εκθέτει τα ληπτέα υπόψη στοιχεία για την υπαγωγή ορισμένης περιοχής στην έννοια της «οικιστικής πύκνωσης» ή να προβλέπει, έστω σε αδρές γραμμές τα χαρακτηριστικά της, ούτε τέλος προβλέπει τη διαδικασία για το χαρακτηρισμό της».

Με την μειοψηφία τάχθηκε ο κ. Ράντος θεωρώντας πως είναι συνταγματική η πρόβλεψη της υπουργικής απόφασης καθώς έτσι περιχαρακώνονται οι οικισμοί των αυθαιρέτων και σταματάει η επέκτασή τους.