Αρχική Exclude Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας στον Ασπρόπυργο

Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας στον Ασπρόπυργο

Δεκέμβριος
Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας στον Ασπρόπυργο

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας για την στήριξη των ανέργων και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας.

Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας στον Ασπρόπυργο. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Με επιπλέον, την επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- εργαζομένων), για 6 μήνες.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι νέες θέσεις εργασίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020 (Α’ 181).

Η πολιτεία με το εν λόγω πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ στοχεύει στη στήριξη των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων. Θα ισχύει επιπλέον επιδότηση για κάθε νέα θέση μακροχρόνια ανέργου πάνω από 12 μήνες μέχρι την υποβολή της αίτησης των επιχειρήσεων. Η νέα πρόσληψη του μακροχρόνια θα επιδοτείται θα επιδοτείτε  επιπλέον με ποσό 200 ευρώ στον ονομαστικό του μισθό.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.