Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Περιστέρι: Ημερίδα με θέμα «Πολλαπλή Νοημοσύνη, Μαθησιακή Λειτουργία – Ολιστική Προσέγγιση»

Περιστέρι: Ημερίδα με θέμα «Πολλαπλή Νοημοσύνη, Μαθησιακή Λειτουργία – Ολιστική Προσέγγιση»

Περιστέρι: Ημερίδα με θέμα «Πολλαπλή Νοημοσύνη, Μαθησιακή Λειτουργία - Ολιστική Προσέγγιση»

Στον Περιστέρι διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία μια ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Πολλαπλή Νοημοσύνη – Μαθησιακή Λειτουργία – Ολιστική Προσέγγιση», τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο του Δημαρχείου.

Εισηγητές ήταν:

  • Φλουρής Γ., Καθηγητής ΕΚΠΑ Μορφές νοημοσύνης για επιτυχία στο σχολείο, το επάγγελμα  και τη ζωή.
  • Μαυρόπουλος Α., Διδάσκων στο ΜΠΣ ΕΚΠΑ Διδακτική αξιοποίηση της πολλαπλής νοημοσύνης για μια  αποτελεσματική διδασκαλία  και   μάθηση.  
  • Τσιναρέλης Γ., Visiting Professor University of Nicosia, εγκεφαλική λειτουργία, νοητική δεξιότητα. 

Αναλύθηκαν οι τύποι νοημοσύνης και οι εφαρμογές τους στη τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτακτική ανάγκη της δημιουργίας ενός σχολείου που αναγνωρίζει τις δεξιότητες και τα ταλέντα του κάθε μαθητή και βάσει αυτών γίνεται ο σχεδιασμός του μαθήματος. Παρουσιάστηκε ερευνητική εργασία και ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι για τα πολύ σημαντικά για την εκπαιδευτική κοινότητα αποτελέσματά της.

Ήταν μια Επιστημονική Ημερίδα, που την παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, γονείς, ερευνητές, διδάκτορες και πολλοί φοιτητές, οι οποίοι έγιναν κοινωνοί της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης και των εφαρμογών της στο σχολείο, στην καθημερινότητα και γενικά στη ζωή!