Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ο Δήμος Χαϊδαρίου απαιτεί την άμεση παραχώρηση του προβλήτα Νο 4 στο...

Ο Δήμος Χαϊδαρίου απαιτεί την άμεση παραχώρηση του προβλήτα Νο 4 στο Σκαραμαγκά

Δήμος Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου έδωσε στη δημοσιότητα την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Προβλήτα Νο 4 στο Σκαραμαγκά έκτασης 220 στρεμμάτων.

Μέσω αυτής καθιστά σαφές ότι ο Δήμος διεκδικεί τη συγκεκριμένη έκταση προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε χώρο αναψυχής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αριθμ. Πρωτ:  27117/27-9-2017

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της  18ης/2017 Τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

            Αρ. αποφάσεως : 189

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης σχετικά με την διεκδίκηση παραχώρησης έκτασης 220 στρεμμάτων του Προβλήτα Νο4, στον Δήμο Χαϊδαρίου.

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ   26563/22-09-2017, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις 22-09-2017 και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα  είκοσι  οκτώ  (28) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος 10. Σ. Χατζηστεργίου 19. Ε. Τροχίδης 28.Η. Δρούλιας   
2 Ν. Καραγιάννης 11. Μ. Χουδελούδης 20. Α. Μποζίκας 29. Α. Γκανά –Ρηγάκη  

 

3. Ν. Δαουάχερ  12. Λ. Βουλγαρίδης 21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη 30. Φ. Θεοδωρακόπουλος

Απών

4. Κ. Σταθάς  Απών 13. Μ. Δημουλά 22. Ε. Τοκατλίδη 31. Ι. Κέντρης  Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης 14. Γ. Ζέρβα 23. Ε. Ντηνιακός 32. Κ. Ασπρογέρακας  
6. Ε. Θερμού 15. Π. Κουβαράς  Απών 24. Δ. Τσατσαμπάς 33. Κ. Φουρλής  Απών
7. Κ.Βορέας 16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου 25.Β. Καρατζαφέρης  
8. Π. Μοσχονάς 17 Κ. Τσουκνίδας   26. Θ.Σπηλιόπουλος  
9. Ι. Ζώτος 18. Δ. Θεοδώρου   27.Α. Σκαμπά  

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μεταβολές:

  • Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως  κατεπείγον: «Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου σε κατηγορίες, σύμφωνα με το Ν. 4479/17».

Το Δημοτικό Συμβούλιο  εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη του θέματος το οποίο  και θα αποτελέσει  το 23ο  θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7).

  • Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί  ως 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο- οµόφωνα- αποφάσισε την µεταβολή  στην αρίθµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ως εξής: το7ο  σε 4ο, το 4ο σε 5ο , το 5ο σε 6ο &  το 6ο σε 7ο

Προσελεύσεις- Αποχωρήσεις :

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ.  Η. Δρούλιας, Α. Γκανά –Ρηγάκη , Δ. Τσατσαμπάς και  Ε. Τοκατλίδη,  αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 2ου  (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ε. Ντηνιακός και Α. Μποζίκας, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3ου  (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 1ο  (πλέον ) θέμα ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Αρχής και απηύθυνε  το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος αφού ανέπτυξε και προφορικά το κείμενο του ψηφίσματος, ως ακολούθως:

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου, εκφράζοντας την ομόθυμη επιθυμία των κατοίκων της πόλης μας αλλά και της Δυτικής Αθήνας, απαιτεί την άμεση παραχώρηση του προβλήτα Νο 4 στο Σκαραμαγκά ώστε να αξιοποιηθεί από την Τοπική Διοίκηση ως χώρος αναψυχής, για να είναι η πρόσβαση στη θάλασσά μας δικαίωμα για όλο το Λαό.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που τα οικονομικά προβλήματα, στερούν το δικαίωμα για διακοπές στην πλειονότητα των λαϊκών στρωμάτων, είναι απαραίτητο να υπάρχει διέξοδος στο θαλάσσιο μέτωπο του Σκαραμαγκά με ταυτόχρονο καθαρισμό των θαλάσσιων ρύπων , ανάπλασης και ανάδειξης της παραλίας του.

Εξάλλου, παραχωρήσεις και παρεμβάσεις αξιοποίησης σε παραθαλάσσιες εκτάσεις, έχουν γίνει σε αρκετά σημεία, τόσο της ανατολικής και της νότιας Αττικής, όσο και στην υπόλοιπη χώρα με αντίστοιχες αποδόσεις των εκτάσεων στην Τοπική Διοίκηση.

Είναι γνωστή σε όλους μας η ιστορική διαδρομή της περιοχής αυτής, όπου οι επιλογές κυβερνήσεων προηγούμενων δεκαετιών, καταδίκασαν σε «αφανισμό» ένα από τα πλέον θελκτικά σημεία της Δυτικής Αθήνας.

Κατά συνέπεια, αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους, έστω και σήμερα, να επανορθώσει για τις επιλογές αυτές.

Η θάλασσα του Σκαραμαγκά είναι μέρος μιας θαυμάσιας περιοχής που κυριαρχεί το φυσικό κάλλος στην είσοδο- πύλη της Δυτικής Αθήνας.

Μονή Δαφνίου, Αρχαιολογικός Χώρος Ιεράς Οδού, Όρος Αιγάλεω και Ποικίλο Όρος, Ιερό Αφροδίτης, Λίμνη Κουμουνδούρου, Θάλασσα Σκαραμαγκά, συνθέτουν μια περιοχή με σημαντικά Ιστορικά, Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Η καταστροφή, η απαξίωση, ο βιασμός της φύσης, αποσυνθέτουν αυτό το υπέροχο σύνολο, αλλοιώνουν τα αγαθά που έχουν δημιουργήσει στο πέρασμα των χρόνων η φύση και ο άνθρωπος.

Η έκταση των 220 στρεμμάτων του προβλήτα Νο 4, είναι σαφές ότι έχει δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα, αφού η καταπάτηση της παραλίας (100 στρέμματα) και το παράνομο μπάζωμα-επιχωμάτωσης στη θάλασσα (120 στρέμματα) δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν.

Το πολύχρονο αίτημα των κατοίκων και των μαζικών φορέων της περιοχής έχει στηριχθεί με πολλές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, άρθρα στα ΜΜΕ, ερωτήσεις στη Βουλή.

Μετά από τα παραπάνω και με δεδομένη την απαίτηση του Λαού απόδοσης του χώρου του προβλήτα Νο 4 και της ελεύθερης ακτής, ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στην παραχώρηση του προβλήτα No 4 στον Δήμο Χαϊδαρίου για  Δημόσια χρήση για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας.

 

Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή  όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

όπως γνωρίζετε το 1956 άρχισε η καταστροφή του Σκαραμαγκά όπου συνεχίστηκε μέχρι το 1977, οι επεκτάσεις των ναυπηγείων, είχαν  ως  αποτέλεσμα, να κλείσει  βίαια, η μόνη διέξοδος προς τη θάλασσα που είχανε τα λαϊκά στρώματα της Δυτικής Αθήνας, αφήνοντας πολλές φορές το στίγμα του μαζούτ πάνω στα σώματα της φτωχολογιάς και των παιδιών που ήθελαν να πάρουν λίγη δροσιά.

Τα σπίτια που υπήρχαν εκεί, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνταν ως  πρώτη κατοικία αλλά και σαν εξοχικά, εγκαταλείφτηκαν και ρήμαξαν.            Το δημοτικό σχολείο το οποίο υπήρχε και λειτουργούσε στην περιοχή και συγκεκριμένα  το 13ο έκλεισε.             Είναι τραγικό.

Η όμορφη και πραγματικά γλαφυρή σαν ζωγραφιά παραλία, γέμισε με σαπιοκάραβα, φορτηγά, νταλίκες και άλλα δηλαδή μιλάμε για καταστροφή, αλλοίωση εντελώς του περιβάλλοντος.

 

 

 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Δήμαρχος επεσήμανε:

η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα είναι σημαντική και σε συνδυασμό με τους αγώνες των πολιτών θα γίνει επιτέλους, πραγματικότητα,  η ανάγκη των κατοίκων του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας, για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, ώστε να  δημιουργηθούν χώροι αναψυχής, ξεκούρασης με  δραστηριότητες  για τη νεολαία, τα παιδιά, για όλο τον κόσμο, που τόσο το έχει ανάγκη.

Είναι λοιπόν ιστορική η σημερινή μέρα και πιστεύω ότι μπορούμε και θα πρέπει να διεκδικήσουμε τον χώρο  του προβλήτα No 4,  ο οποίος ανήκει στον Χαϊδαριώτικο λαό.

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για να τοποθετηθούν επί του  ανωτέρω αιτήματος.

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και του κ. Δημάρχου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο,

των κατοίκων του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας.

 

Κατέληξε ΟΜΟΦΩΝΑ στο παρακάτω ψήφισμα:

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου, εκφράζοντας την ομόθυμη επιθυμία των κατοίκων της πόλης μας αλλά και της Δυτικής Αθήνας, απαιτεί την άμεση παραχώρηση του προβλήτα Νο 4 στο Σκαραμαγκά ώστε να αξιοποιηθεί από την Τοπική Διοίκηση ως χώρος αναψυχής, για να είναι η πρόσβαση στη θάλασσά μας δικαίωμα για όλο το Λαό.

 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που τα οικονομικά προβλήματα, στερούν το δικαίωμα για διακοπές στην πλειονότητα των λαϊκών στρωμάτων, είναι απαραίτητο να υπάρχει διέξοδος στο θαλάσσιο μέτωπο του Σκαραμαγκά με ταυτόχρονο καθαρισμό των θαλάσσιων ρύπων , ανάπλασης και ανάδειξης της παραλίας του.

 

Εξάλλου, παραχωρήσεις και παρεμβάσεις αξιοποίησης σε παραθαλάσσιες εκτάσεις, έχουν γίνει σε αρκετά σημεία, τόσο της ανατολικής και της νότιας Αττικής, όσο και στην υπόλοιπη χώρα με αντίστοιχες αποδόσεις των εκτάσεων στην Τοπική Διοίκηση.

 

Είναι γνωστή σε όλους μας η ιστορική διαδρομή της περιοχής αυτής, όπου οι επιλογές κυβερνήσεων προηγούμενων δεκαετιών, καταδίκασαν σε «αφανισμό» ένα από τα πλέον θελκτικά σημεία της Δυτικής Αθήνας.

Κατά συνέπεια, αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους, έστω και σήμερα, να επανορθώσει για τις επιλογές αυτές.

 

Η θάλασσα του Σκαραμαγκά είναι μέρος μιας θαυμάσιας περιοχής που κυριαρχεί το φυσικό κάλλος στην είσοδο- πύλη της Δυτικής Αθήνας.

Μονή Δαφνίου, Αρχαιολογικός χώρος Ιεράς Οδού, Όρος Αιγάλεω και Ποικίλο Όρος, Ιερό Αφροδίτης, Λίμνη Κουμουνδούρου, Θάλασσα Σκαραμαγκά, συνθέτουν μια περιοχή με σημαντικά Ιστορικά, Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

 

Η καταστροφή, η απαξίωση, ο βιασμός της φύσης, αποσυνθέτουν αυτό το υπέροχο σύνολο, αλλοιώνουν τα αγαθά που έχουν δημιουργήσει στο πέρασμα των χρόνων η φύση και ο άνθρωπος.

 

Η έκταση των 220 στρεμμάτων του προβλήτα Νο 4, είναι σαφές ότι έχει δημόσιο χαρακτήρα, αφού η καταπάτηση της παραλίας (100 στρέμματα) και το παράνομο μπάζωμα-επιχωμάτωσης στη θάλασσα (120 στρέμματα) δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν.

 

Το πολύχρονο αίτημα των κατοίκων και των μαζικών φορέων της περιοχής έχει στηριχθεί με πολλές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, άρθρα στα ΜΜΕ, ερωτήσεις στη Βουλή.

 

Μετά από τα παραπάνω και με δεδομένη την απαίτηση του Λαού απόδοσης του χώρου του προβλήτα Νο 4 και της ελεύθερης ακτής, ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στην παραχώρηση του προβλήτα No 4 στον Δήμο Χαϊδαρίου για  Δημόσια χρήση για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                           (Υπογραφή)            (Υπογραφή)          (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Χαϊδάρι 31-08-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ