Αρχική ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΑΣ Ασπρόπυργος Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής Αιτημάτων από τον Δήμο Ασπροπύργου

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής Αιτημάτων από τον Δήμο Ασπροπύργου

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής Αιτημάτων απο τον Δήμο Ασπροπύργου

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής Αιτημάτων από τον Δήμο Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου διευκολύνει τους πολίτες προσφέροντάς τους την δυνατότητα να καταθέτουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα αιτήματα τους και να παρακολουθούν την έκβαση τους. Η ψηφιοποίηση του δήμου αποτελεί ένα τεράστιο βήμα στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. Δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία της εφαρμογής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ-1