Αρχική OUR VIEW Έργα ζωής και ανάπτυξης στην Λεωφόρο Αθηνών

Έργα ζωής και ανάπτυξης στην Λεωφόρο Αθηνών

Εικόνα για τα έργα των 2 πεζογεφυρών στην Λεωφόρο Αθηνών

Άρχισαν οι εργασίες για τις δύο πεζογέφυρες που θα κάνουν εύκολη και κυρίως ασφαλή την πρόσβαση των πολιτών.

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το σημαντικό έργο κατασκευής 6 Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής, δύο εξ αυτών στο Χαϊδάρι.

Πρόκειται για Πεζογέφυρες σε: Α) Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Καλαμακίου, Άλιμος, Β) Λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου, Αθήνα, Γ) Λεωφόρο Μεσογείων και ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή, Δ) Λεωφόρο Αθηνών –Σχολές Προβατά, Χαϊδάρι, Ε) Λεωφόρο Ποσειδώνος και Αφροδίτης, Παλαιό Φάληρο, ΣΤ) Λεωφόρο Αθηνών-Παλατάκι, Χαϊδάρι.

Στις 5 Οκτωβρίου υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ως Φορέας Υλοποίησης) και της αναδόχου εταιρείας “Στάθης Κοκκίνης” που με ποσοστό έκπτωσης 52,50% ανέλαβε την εργολαβία. Συνολικά το έργο έχει αρχικό κόστος 12.350.000 (ποσό με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ 9.959.677,42 ευρώ). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Απριλίου 2019. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Ταυτότητα του έργου

Οι πεζογέφυρες αποτελούνται από τον φορέα, τα δύο ακρόβαθρα (δεν υπάρχουν μεσόβαθρα) και τις προσβάσεις των πεζών.

Ο φορέας είναι σε όλες τις περιπτώσεις χαλύβδινος με τοξωτή μορφή. Τα βάθρα και οι προσβάσεις με τις θεμελιώσεις τους κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Όσον αφορά το Χαϊδάρι, η πεζογέφυρα που θα κατασκευαστεί στις Σχολές Προβατά έχει άνοιγμα φορέα 43,50 μ. (Φορέας Τύπου 1). Η πεζογέφυρα που θα κατασκευαστεί στο Παλατάκι, έχει άνοιγμα φορέα  57,00 μ. (Φορέας Τύπου 2). Σε κάθε βάθρο αντιστοιχεί από μία κλίμακα και ένας ανελκυστήρας.

Ο Φορέας τύπου 1 αποτελείται από μονό τόξο και ελκυστήρα, με τη πλάκα καταστρώματος κατασκευαζόμενη από την μία πλευρά του φορέα, δηλαδή ο φορέας έχει ασύμμετρη διατομή μορφής L.

Ο Φορέας τύπου 2 κατασκευάζεται από δύο παραβολικά τόξα κυκλικής διατομής εκατέρωθεν του καταστρώματος. Τα τόξα αποκλίνουν κατά 20ο από την κατακόρυφο και αλληλοτέμνονται σε δύο σημεία.

Η θεμελίωση των ακρόβαθρων και των λοιπών κατασκευών των πεζογεφυρών γίνεται με πασσάλους. Η στήριξη των φορέων πάνω στα ακρόβαθρα γίνεται μέσω εφεδράνων σφαιρικού τύπου, τα οποία τοποθετούνται δύο ανά ακρόβαθρο.

Τα υλικά και τα τελειώματα των βάθρων και των προσβάσεων είναι σε γενικές γραμμές κοινά και για τις δύο γέφυρες όπως και τις υπόλοιπες τέσσερις. Ο φέρων οργανισμός παραμένει γενικά ανεπίχριστος. Στα δάπεδα του περιβάλλοντος χώρου και των πέριξ πεζοδρομίων προβλέπεται τοποθέτηση πλακών διαμορφωμένων κατάλληλα έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τις οδεύσεις των τυφλών ατόμων.

Η προβλεπόμενη εγκατάσταση φωτισμού των Πεζογεφυρών έχει σκοπό την ανάδειξη της κατασκευής και όχι να φωτίσει το υποκείμενο οδόστρωμα καθώς επίσης και το κατάστρωμα της κάθε Πεζογέφυρας. Για τον φωτισμό οδοστρώματος υπεύθυνη θα είναι η υφιστάμενη εγκατάσταση οδοφωτισμού.

Εφημερίδα City View – 7ο τεύχος
Κ. Μπελιάς