Αρχική Exclude Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ

συντάξεις

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 – Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ. Ξεκίνησε από αυτήν την εβδομάδα ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις. Μέσα σε λίγες ώρες περισσότερες από 21.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση ενώ η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

Όλες οι πληροφορίες για 3η επιστρεπτέα προκαταβολή. Όσες επιχειρήσεις είχαν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον  3ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής με την ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ ξεκίνησαν  να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ανέρχεται στα 1,5 δισ. Ευρώ ενώ η καταβολή της ενισχύσεις θα αρχίσει μέσα στην εβδομάδα για τους πρώτους δικαιούχους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης –απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnetτης ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/ mybusinesssupport).

 

  •  Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού deminimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων εν λόγω ΚΥΑ, κατά περίπτωση.Η  είσοδος  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.

 

  • Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την  ακρίβεια  των  δηλούμενων  στοιχείων  και  συναινεί  στην  επεξεργασία  των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

 Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

  1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ.  
  2. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής  «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 Αίτηση Χορήγησης».