Αρχική ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΑΣ Ίλιον Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2018

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2018

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το 2018 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Ιλίου, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 99406/35032/01.12.2017 και 99400/35030/05.12.2017 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Με την έγκρισή τους επιβεβαιώνεται η άψογη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος, καθώς επίσης, ο μεθοδικός και στοχευμένος σχεδιασμός, που οδήγησαν και φέτος στην κατάρτιση ρεαλιστικού, εφαρμόσιμου και πλήρως εναρμονισμένου με τα οικονομικά δεδομένα Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο αξιολόγησε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ιλίου για το 2018 το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 829/29.09.2017 έγγραφό του.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος εμφανώς ικανοποιημένος, δηλώνει:

«Η έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας είναι το αποτέλεσμα της αντίληψης που διαθέτουμε και εφαρμόζουμε, για χρηστή Διοίκηση και διαχείριση του δημόσιου χρήματος, που σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας, τις μεθοδικές και ταχύτατες ενέργειές του, καταφέρνουμε αφενός να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, χωρίς οφειλές, αφετέρου να είμαστε διεκδικητικοί και συνεπείς στο πρόγραμμά μας, χωρίς να παρακωλύεται το έργο του Δήμου.

Οι επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής περιόδου που διανύουμε και η οικονομική δυσπραγία των Δήμων, αποτυπώνεται στους συρρικνωμένους προϋπολογισμούς που παρουσιάζουν κάθε χρόνο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ωστόσο, συνεχίζει να συμβάλλει, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Δημόσιο Φορέα, στην προσπάθεια της χώρας να ορθοποδήσει.»