Αρχική ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΑΣ Πετρούπολη Δήμος Πετρούπολης: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την θωράκιση του δημοτικού κοιμητηρίου

Δήμος Πετρούπολης: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την θωράκιση του δημοτικού κοιμητηρίου

Πετρούπολης

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα το έργο για την θωράκιση του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πετρούπολης και για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα, οφειλόμενα στο ρέμα Γιώργιζα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εργασίες υποστήριξης και ενίσχυσης των διαζωμάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο. Επίσης, εργασίες διαμόρφωσης των διαδρόμων για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων, αλλά και απομάκρυνσης από την κοίτη του ρέματος (στην δυτική πλευρά του κοιμητηρίου), φερτών υλικών, τα οποία ενισχύουν την ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων.

Οι εν λόγω επεμβάσεις είναι απαραίτητες λόγω της θέσης του Κοιμητηρίου (στις παρυφές του Ποικίλου όρους). Αυτό, καθώς δημιουργούνται σοβαρές ζημιές στις υποδομές του, σε κάθε δυνατή νεροποντή.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ήταν 496.000,00 ευρώ. Μετά την έκπτωση του αναδόχου ανήλθε στο ποσό των 231.857,44 €. Πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.