Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ: Πέντε διαγωνισμοί έως το τέλος Φεβρουαρίου

ΑΣΕΠ: Πέντε διαγωνισμοί έως το τέλος Φεβρουαρίου

Οι αποφάσεις στον 6ο όροφο του ΑΣΕΠ, (όπου βρίσκεται το γραφείου του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Ιωάννη Καραβοκύρη), είναι ειλημμένες: Πέντε διαγωνισμοί για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων θα εκδοθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για προκηρύξεις οι οποίες έχουν, ήδη, υποστεί τη βασική επεξεργασία από τα αρμόδια τμήματα της Ανεξάρτητης Αρχής και απομένει μόνο η δημοσίευσή τους.

Με βάση τον προγραμματισμό που ακολουθεί η οδός Πουλίου, έδρα του ΑΣΕΠ, ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων, ανά φορέα και βαθμίδα εκπαίδευσης, έχει -κατά σειρά προτεραιότητας- ως εξής:

8.171 θέσεις στους δήμους όλης της χώρας. Από αυτές, 5.000 και πλέον θέσεις θα διατεθούν στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θα διατεθούν, αθροιστικά, 123 θέσεις. Η προκήρυξη θα είναι έτοιμη το τελευταίο 10ήμερο του Ιανουαρίου (δείτε, επίσης: «γιατί θα καθυστερήσει προσωρινά ο διαγωνισμός στους δήμους»).

623 στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι ο διαγωνισμός που θα διαδεχθεί εκείνον των ΟΤΑ. Ζητούνται σωφρονιστικοί υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, υπάλληλοι φύλαξης και προσωπικό φρούρησης.

103 υπάλληλοι σε ΕΥΔΑΠ (90 θέσεις), Οίκο του Ναύτου και Διώρυγα Κορίνθου. Θα προσληφθούν, κυρίως, κλητήρες, αποθηκάριοι, εργάτες και φύλακες .

200 στο υπουργείο Πολιτισμού. Θα διατεθούν 120 θέσεις για ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων και 80 για νυχτοφύλακες. Ενισχύονται τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι.

117 στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Θα επιλεγούν, κυρίως, διοικητικοί υπάλληλοι με πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ και Απολυτήριο Λυκείου – ΙΕΚ. Σημαντικός αριθμός θέσεων θα διατεθεί και σε επιμελητές με Απολυτήριο Γυμνασίου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Αμέσως μετά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητες τους:

1.Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονική αίτησης
2. e-Παράβολο (3 ευρώ)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
4. Βεβαίωση εμπειρίας, μεταπτυχιακών (αν υπάρχουν)
5. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας