Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Ανάκληση παρτίδων φαρμάκου από τον ΕΟΦ

Ανάκληση παρτίδων φαρμάκου από τον ΕΟΦ

Ανάκληση παρτίδων φαρμάκου από τον ΕΟΦ

Στην ανάκληση παρτίδων φαρμάκου, προχώρησε ο ΕΟΦ, με την αιτιολογία ότι υπήρχαν προβλήματα διαρροής.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ προχώρησε την ανάκληση των παρτίδων 801583 (ημερ. λήξης 03/2020), 801830 (ημερ. λήξης 06/2020) και 270714 (ημερ. λήξης 02/2019) του φαρμακευτικού προϊόντος “BOTAFEX CUT.SOL 2%”.

Οι λόγοι για την ανάκληση των παρτίδων:

1) Τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου στοιχειώδους συσκευασίας που έγιναν στην παρτίδα 270714, δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος λόγω προβλήματος διαρροής.

2) Τα αποτελέσματα του ελέγχου απελευθερούμενης δόσης που έγιναν στις παρτίδες 801583, 801830 και 270714, δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Η εταιρεία ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.