Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αλλάζουν τα… φώτα στην Πετρούπολη με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Αλλάζουν τα… φώτα στην Πετρούπολη με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη  σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης  για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού σε λεωφοριοδρόμους στην Πετρούπολη»,  συνολικού προϋπολογισμού 880.670,00 ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά του έργου, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της  τεχνικής μελέτης είναι τα ακόλουθα:

  • Καθαίρεση παλαιών φωτιστικών
  • Τοποθέτηση νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED σύμφωνα με την παρούσα τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές των φωτιστικών σωμάτων που αναλύονται στην παρούσα μελέτη.
  • Κατασκευή των πίλλαρ τα οποία θα φιλοξενήσουν τα συστήματα τηλεδιαχείρισης και τα Gateways και σύνδεση τους με το δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΗ.
  • Συντονισμός, σύνδεση του όλου συστήματος και εκμάθηση της λειτουργίας του από το προσωπικό που θα ορίσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.